Spoznajte terapevte

zavod-psi-2235-2    eva diploma EAIP.jpg

Eva Veršič

Sem mednarodno certificirana integrativna relacijska psihoterapevtka (IIPA Milano), magistrica socialnega dela na področju duševnega zdravja in INLPTA mojstrica nevrolingvističnega programiranja. Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo SINTA in Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Pripravljam članke v RTV-jevih svetovalnih rubrikah Za starše in Moja generacija. Redno sodelujem pri različnih delavnicah. V okviru Zavoda PSIMED izvajam indivudualno psihoterapijo, terapijo za mlade in vodim podporna srečanja z ženskami, ki okrevajo po splavu. Verjamem, da je kvaliteten odnos z drugo osebo zdravilen, iskren in ljubeč odnos do sebe pa poglavitna lastnost uspešnega človeka. Klientom v iskanju poti nazaj k sebi pomagam vzpostaviti ponoven stik s svojim telesom, čustvi in miselnim tokom. Ti skupaj tvorijo pomemben zemljevid. Psihoterapijo izvajam v Ljubljani, na lokaciji Parmova 14.

zavod-psi-2128-1

Tomaž Klepec

Leta 2001 sem diplomiral iz defektologije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Leta 2011 sem na inštitutu za transakcijsko analizo IPTA (Inštitut za psihoterapijo transakcijske analize) pridobil naziv specializant transakcijske analize. Redno se izobražujem na različnih področjih psihoterapije (priprava na izpit CTA, edukacijska TA, Relacijska TA, družinska mediacija). Sem član Slovenskega društva za transakcijsko analizo SLOVENTA, ki deluje pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in član zveze EATA.  Že več kot deset let vodim različne skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in jim pomagam pri dokončanju šolanja v različnih programih, iskanju poklicne poti ter jih spodbujam k čim večji samostojnosti. Nudim pomoč po načelih TA pri reševanju različnih konfliktnih situacij v družini, katerih vzroki so lahko nerazumevanje med otroki in starši, neustrezna komunikacija, različnost pogledov in vrednot, nerazumevanju vlog v družini, težavah pri odraščanju. Svetujem staršem otrok z motnjo v razvoju, pripravljam različne delavnice za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. V okviru Zavoda PSIMED izvajam individualno psihoterapijo, sovodim skupino za mlade, izvajam družinsko mediacijo.  Psihoterapijo in mediacije izvajam v Ljubljani, na lokaciji Karlovška 18.

zavod-psi-2246-1

Alenka Karlin

Sem specializantka integrativne psihoterapije na Inštitutu IPSA Ljubljana, po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana socialna delavka in univerzitetna diplomirana komunikologinja.  Na Fakulteti za socialno delo sem se izobraževala iz kibernetike psihosocialne pomoči. Vrsto let sem delovala kot svetovalka na zaupnem telefonu za osebe v duševni stiski in kot prostovoljka v kriznem centru za zaščito žensk in otrok, žrtev nasilja. Sedaj tudi poklicno delujem na področju socialnega varstva in imam opravljen strokovni izpit s tega področja.  Da je psihoterapija nadvse učinkovita metoda za reševanje težav, za ustvarjanje več zadovoljstva, občutka izpolnjenosti in veselja v svojem življenju, sem izkusila najprej sama. Ko sem se pred 15 leti znašla v globoki osebni stiski zaradi soodvisnosti, sem poiskala pomoč in veliko let posvetila delu na sebi. Raziskovala sem, kdo v resnici sem, kaj čutim in kakšno je moje mnenje, spreminjala vzorce, ki mi niso več služili, premagovala strahove, razvijala pogum in asertivnost ter se postopno spreminjala v osebo, kakršna sem želela postati. Zdaj verjamem, da vedno, kadar si oseba želi spremembe, obstaja rešitev še iz tako brezizhodne situacije ter da delo na sebi vedno izboljša kvaliteto življenja, prinese občutek svobode in povrne notranjo moč. Vse dragocene življenjske izkušnje in spoznanja sem iz hvaležnosti želela posredovati tudi drugim, da bi si sami ustvarili bolj kvalitetno življenje zase, zato sem se odločila za izobraževanja na področju strokovne pomoči osebam v stiski.  Znotraj Zavoda Psimed izvajam individualno psihoterapijo. Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo SINTA, ki deluje pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.  Psihoterapijo izvajam v Ljubljani, na lokaciji Savska cesta 3a in v Medvodah.