Psihoterapija s pomočjo spremenjenih stanj zavesti

Psihoterapija z nepsihedelično izkušnjo inducirano s stroboskopsko utripajočo lučjo

Psihoterapevtska pomoč pri integraciji psihedelične izkušnje